Merdre!

Czołem maniaki, okultyści, retronauci, erotomani, muzykofile, dziwadła, przegrywy, barbarzyńcy, mamałygi, rozproszeni po świecie poszukiwacze wiedzy tajemnej i bezyżytecznej – witajcie na moim śmietnisku.

Zajmować się tu będziemy ukazywaniem subiektywnego piękna, dywagacjami o naturze wyjątku, odnawianiem świadecwa zbytku dnia codziennego (a także minionego i wyśnionego).

Umysł nie ma płci, wieku, narodowości ani tożsamości. Podpisano więc pataphysiker – jednostka wątpiąca, płynna. Przejęta, choć małej wiary.