Motto patafizyczne

Historia błędów popełnianych przez ludzkość (…) jest dużo cenniejsza niż historia dokonanych przez nią odkryć. Prawda ma charakter jednolity, jej granice są ściśle wytyczone (…), a błąd jest nieskończenie różnorodny w swej istocie. Na tym polu dusza ma wystarczającą ilość przestrzeni, by się rozwijać, by ukazywać swe nieograniczone zdolności i wszystkie swoje piękne, a zarazem intrygujące dzwiactwa i absurdy.

Benjamin Franklin, cytat przytoczony na s. 22 w “Księdze Zwierząt Niemalże Niemożliwych” Caspara Hendersona

Te piękne słowe dedykuję wszystkim czarującym przegrywom, ze sobą włącznie.